Doelstelling/Beleidsplan

Onze visie is om de gezondheidssituatie en daarmee de leefsituatie van m.n. jeugdige orthopedische patiënten in Ghana te verbeteren. Om dit te verwezenlijken is er een specialistisch centrum voor orthopedie ontwikkeld als onderdeel van het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta. Het centrum fungeert tevens als nationaal trainingscentrum voor orthopeden, fysiotherapeuten en orthopedische instrumentmakers. Er wordt naar gestreefd om Nederlandse gezondheidsinstellingen te koppelen aan de Ghanese.

De financiën worden verkregen door acties en schenkingen. Het vermogen is in zijn geheel ondergebracht bij de ING bank. De penningmeester is bevoegd het geld te beheren, na overleg met de overige bestuursleden in de driemaandelijkse stichtingsvergadering.

Na indiening door SJHG van een project in Ghana wordt na bespreking in de bestuursvergadering besloten of, hoe en wanneer het betreffende project wordt gesteund.

Speerpunten:

 • Zorg: orthopedie/kinderorthopedie, orthesiologie/prothesiologie en diabetische voet.
 • Opleiding: ondersteunen van opleiding tot orthopeed en orthopedisch instrumentmaker. Uitoefening van scholingsactiviteiten.
 • Wetenschappelijk onderzoek: op het gebied van orthopedische aandoeningen.
 • Praktische behoeften: bv. medische materialen en paramedische hulpmiddelen.

 

Overige activiteiten:

 • Verspreiden van folders
 • Vastenactie parochie St. Theresia Maastricht
 • Vasteanctie parochie St. Jozef Maastricht
 • Nieuwsbrief/kerstbrief aan donateurs en sympathisanten
 • Regelmatige contacten via telefoon of e-mail met het ziekenhuis in Ghana
 • Bezoek aan ziekenhuis in Ghana door lid van ons bestuur
 • Regelmatige vergaderingen van het bestuur en medewerkers
 • Regelmatige contacten tussen bestuur en medewerkers van het azM/MUMC+

In 2019 werd 5.600,- besteed aan het zgn. motivatiefonds en € 20.000,-  aan medische operatiematerialen en medische hulpmiddelen.