Doelstelling

ONS DOEL

“De Stichting streeft naar verbetering van de gezondheid speciaal op het gebied van orthopedie voor kinderen met ernstige misvormingen.”

Missie

Het doel van onze Stichting is om het St. John Hospital te Duayaw Nkwanta in Ghana te ondersteunen. Dit houdt in het scheppen van een veilige en betrouwbare omgeving and hoog gekwalificeerde gezondheidszorg voor de patiënten.

We zijn ervan overtuigd dat deze doelen kunnen worden bereikt door het toepassen van evidence based medicine, het hebben van een goed opgeleide staf en kwalitatief goed medisch en technisch instrumentarium.

Als gevolg hiervan is de core business van onze Stichting:

het sponsoren, adviseren en begeleiden van (bouw)projecten en het opleiden van ziekenhuismedewerkers en potentiële ziekenhuismedewerkers, zowel in Ghana, Nederland dan wel elders.

doelstelling

Specialistisch Centrum voor Orthopedie

Om dit te verwezenlijken is een specialistisch centrum voor orthopedie ontwikkeld als onderdeel van het St.John of God Hospital in Duayaw Nkwanta, waar wij steun aan verlenen. Naast het uitvoeren van de noodzakelijke orthopedische behandelingen met adequate nabehandeling, fungeert dit centrum tevens als eerste nationaal trainingscentrum voor  fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers. Orthopeden worden vooralsnog in het buitenland opgeleid. Het uiteindelijke doel is het orthopedisch centrum zodanig toe te rusten dat het een duurzame en zelfredzame organisatie wordt.

Locale Behoeften van het Ziekenhuis

Voorts komen wij tegemoet aan de locale behoeften van het ziekenhuis, variërend van bv. operatieinstrumentarium en bedden tot grotere projecten, waaronder bouwprojecten.

Intensieve Samenwerking

Er is een intensieve samenwerking tussen onze Stichting, het ziekenhuis in Ghana en het MUMC+ in Maastricht.