Stichting

Stichting St. John Hospital Ghana

GESCHIEDENIS

In 1989 werd de oprichter van de Stichting geconfronteerd met de noden van een klein streekziekenhuis in Ghana. In samenwerking met enkele vrienden is vervolgens in 1990 de stichting ‘St.John Hospital Ghana’ in het leven geroepen, met als doel het St.John of God Hospital te steunen om een betere gezondheidzorg te verwezenlijken. De achterliggende gedachten zijn de eerbied voor het leven en het recht op een menswaardig bestaan.

Het St. John of God Hospital is een districtsziekenhuis en ligt in het plaatsje Duayaw Nkwanta, in het midden-westen van Ghana. In totaal maken ca. 250.000 mensen gebruik van het ziekenhuis.

Heden verstrekt het St John of God Hospital met een jaarbudget van € 3.500.000 medische hulp aan de streekbewoners. Het beschikt  over ca. 300 personeelsleden, waarvan 8 artsen. Met een capaciteit van 150 bedden worden jaarlijks 6.000 opnames gerealiseerd. Per jaar worden 90.000 patiënten poliklinisch behandeld.

Momenteel is er in Ghana weinig kennis over orthopedische geneeskunde en revalidatiegeneeskunde, terwijl aandoeningen die voor orthopedische behandeling en revalidatie in aanmerking komen frequent voorkomen en met name kinderen veel baat kunnen hebben bij tijdig orthopedisch ingrijpen met adequate nabehandeling.