Vrijwilliger

STRUCTUUR VAN DE STICHTING

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door enthousiaste vrijwilligers, ieder met een eigen taak.

Daar waar nodig wordt het bestuur ondersteund door experts.