De stichting is opgericht op 15 augustus 1990.

Het (onbezoldigd) bestuur bestaat nu uit:

Ir.  M. Timmers  (voorzitter)
Ir.  J. P. M. Berntssen  (penningmeester)
Dhr. W. Wijnen  (secretaris)
Dr. M. D. F. van Eijsden-Besseling (lid)
Mw. L. M. H. J. Blomberg-Habets (lid)
Mw. P. Shehu (lid)
Dhr. W. Urselmann (lid)

ADRES

St. John Hospital Ghana
Iepenlaan 93
6241 AD   Bunde

Tel.           +31 (0) 43 3641165
E-mail.    orthopedieghana@ilimburg.nl
KvK.         41078076

REKENINGNUMMER VAN DE STICHTING

Postbanknr.  NL46 INGB 0004 0086 87
Bic nr.             INGB NL2A

Uw gegevens worden verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)