Doelstelling

Doelstelling/Beleidsplan

Onze visie is om de gezondheidssituatie en daarmee de leefsituatie van jeugdige orthopedische patiënten in Ghana te verbeteren. Om dit te verwezenlijken is er een specialistisch centrum voor orthopedie ontwikkeld als onderdeel van het St. John of God Hospital in Duayaw Nkwanta. Het centrum fungeert tevens als nationaal trainingscentrum voor orthopedische medici, fysiotherapeuten en prothese-makers. Er wordt naar gestreefd om Nederlandse gezondheidsinstellingen te koppelen aan de Ghanese.

De financiën worden verkregen door acties en schenkingen.                                                               Het vermogen is in zijn geheel ondergebracht bij de ING bank.                                                          De penningmeester is bevoegd het geld te beheren, na overleg met de overige bestuursleden in de maandelijkse stichtingsvergadering.

Na indiening door SJHG van een project in Ghana wordt na bespreking in de bestuursvergadering besloten of, hoe en wanneer het betreffende project wordt gesteund.

In 2012 werden 5600,- Euro besteed aan het zgn. Motivatiefonds en 15000,- Euro aan het administratiegebouw.