DOELSTELLING

De Stichting streeft naar verbetering van de gezondheid speciaal op het gebied van orthopedie voor kinderen met ernstige misvormingen. Om dit te verwezenlijken is een specialistisch centrum voor orthopedie ontwikkeld als onderdeel van het St.John of God Hospital in Duayaw Nkwanta, waar wij steun aan verlenen. Naast het uitvoeren van de noodzakelijke orthopedische behandelingen met adequate nabehandeling, fungeert dit centrum tevens als eerste nationaal trainingscentrum voor  fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers. Orthopeden worden vooralsnog in het buitenland opgeleid. Het uiteindelijke doel is het orthopedisch centrum zodanig toe te rusten dat het een duurzame en zelfredzame organisatie wordt.

Voorts komen wij tegemoet aan de locale behoeften van het ziekenhuis, variërend van bv. operatieinstrumentarium en bedden tot grotere projecten, waaronder bouwprojecten.

Er is een intensieve samenwerking tussen onze Stichting, het ziekenhuis in Ghana en het MUMC+ in Maastricht.