Geschiedenis

In 1989 werd onze vorige voorzitter geconfronteerd met de noden van een klein streekziekenhuis in Ghana. In samenwerking met enkele vrienden en het AZM (Academisch Ziekenhuis Maastricht) is vervolgens in 1990 de stichting ‘St John Hospital Ghana’ in het leven geroepen, met het doel het St John of God Hospital te steunen om een betere gezondheidszorg te verwezenlijken. De achtergrondgedachte is de eerbied voor het leven en het recht op een menswaardig bestaan.

Het ziekenhuis functioneert als een districts-ziekenhuis en is gelegen in het plaatsje Duayaw Nkwanta (in het Z.W. van Ghana). In totaal zijn er 250.000 mensen afhankelijk van het ziekenhuis. Met een jaarbudget van 3.500.000 Euro verstrekt het St John of God Hospital medische hulp aan bewoners van de streek.

Het ziekenhuis beschikt over ca 200 personeelsleden waarvan 7 artsen. Met een capaciteit van 150 bedden worden jaarlijks 6000 opnames gerealiseerd.Er worden 850 bevallingen en 1800 operaties gedaan. Daarnaast worden per jaar 88.000 mensen poliklinisch behandeld.