Verslag van bezoek van 7-17 April 2018 door Dr.Marjon van Eijsden

en Mevr. Layla Blomberg aan het St.John-Hospital

 

We werden weer ondergebracht in het Maastricht House dat enige renovatie had ondergaan.

Bij onze start naar de nieuwe directrice Sr. Rosina gegaan om kennis te maken en diverse vragen te bespreken:

De door onze Stichting betaalde transducer van de ultrasound machine werkt prima en directrice Sr. Rosina heeft meerdere malen en plein public benadrukt hoe blij ze waren dat we als Stichting deze voor hen noodzakelijke apparatuur bekostigd hebben.

 

Met Sr. Rosina besproken om iedere financiële transactie van onze Stichting tbv het Hospital naar onze penningmeester terug te koppelen. Zoals bv. het bedrag (5660 Euro) dat in jan. 2018 is overgemaakt tbv het Motivation Fund (pensioenfonds).

 

De door onze Stichting te sponseren orthopedische boor (2e hands) ter vervanging van defekte boor was via eBay niet te leveren, maar wel  via een oude studievriend van Dr.Prosper Moh uit Amerika. Deze speciale boor is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de reeds aanwezige onderdelen verder gebruikt kunnen worden.

 

Het Hospital heeft dringend behoefte aan kleinere medische instrumenten:

  • bloeddrukmeters, 10 O2 vernevelaars voor astma patiënten.

Verder zijn Kinderbedden gewenst, maar 50 volwassen bedden zijn hoognodig!

Ook is er sterke behoefte aan een tatafel voor patiënten met status na dwarslaesie of CVA en aan een  multi-station gym exercisers.  Het Hospital zit verlegen om o.a. materialen voor protheses en ortheses, bv. Polypropsheets.  Er werd een lijst opgemaakt van voor de fysio en OI noodzakelijke apparatuur/materialen.

 

 

De komst van Stephen Amoay en James Benioko naar de nederlandse firma  Livit  voor een trainingsstage in orthopedische hulpmiddelen in jan. 2019 is  besproken.

 

In verband met mogelijke opvolging van Dr. Prosper Moh kunnen Anthony Gyielle en Felix Mawurko met hun vervolgstudie orthopedie in Oeganda waarschijnlijk binnenkort beginnen.

In Oeganda kan meteen begonnen worden met de opleiding tot orthopedisch chirurg van 4 j, hetgeen in Ghana niet het geval is. Als ze definitief zijn aangenomen komt er een berekening van de kosten per arts per jaar die door onze Stichting betaald zullen worden.

 

Vervolgens bezoek naar de afdelingen fysiotherapie en de afdelingen van de orthopedische instrumentmakerij, alwaar we alle orthesen en prothese-onderdelen die we bij ons hadden-onder luid gejuich- afleverden. Men bleek een enorm tekort aan materialen te hebben. Op de kinderafdelingen spullen uitgedeeld zoals tekenmaterialen en feestartikelen.

 

Op 12 April  de “diabetische voet” polikliniek gedraaid. Er blijken ook nieuwe verpleegkundigen op deze poli te zijn.  We hebben geprobeerd zoveel mogelijk kennis over te dragen en de motivatie te bevorderen. Layla deed de testen en het voetonderzoek voor en de verpleegkundigen moesten het nadoen. Vrijdag 13 April lezing gehouden voor een dertigtal medewerkers die te maken hebben met diabetische voet.

Samenvattend: een boeiende reis; er is veel bereikt, maar ook veel gestagneerd of zelfs achteruitgegaan  zoals de afdelingen orthopedische instrumentmakerij en de afdeling fysiotherapie met flink achterstallig onderhoud aan apparaten.