U kunt onze projecten steunen door:
(Onze stichting heeft ANBI- status)
Eenmalige bijdrage

Postbanknummer (IBAN): NL46 INGB 0004 0086 87

Periodieke giften 

Postbanknummer:  Stichting St. John Ghana, 6241 AD, Bunde, Nederland    
IBAN: NL46 INGB 0004 0086 87
BIC (Bank Identification Code): ING NL2A
(Via formulier belastingdienst in verband met aftrekpost)

Per lijfrenteclausule 

Het is mogelijk jaarlijks een bedrag over te maken aan de Stichting “St.John Hospital Ghana”.  Mits schriftelijk vastgelegd m.b.v. overeenkomst.
(Voor informatie over aftrekposten vraag na bij belastingdienst).

Bij testament

A.Legaat:

Bij een legaat laat U in Uw testament een bepaald bedrag of een percentage van Uw nalatenschap na aan de stichting.

B. Erfstelling

Bij een erfstelling wordt de stichting erfgenaam gemaakt. De afwikkeling van de lijfrenteclausule, legaat en erfstelling moet door de notaris worden geregeld.  Veel schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting.