Help-Steun

U kunt onze projecten steunen door:
(Onze stichting heeft ANBI- status)
Eenmalige bijdrage

Postbanknummer (IBAN): NL46 INGB 0004 0086 87

Periodieke Giften

Postbanknummer:  Stichting St. John Ghana, 6241 AD, Bunde, Nederland    
IBAN: NL46 INGB 00o4 0086 87
BIC (Bank Identification Code): ING NL2A.

Per lijfrenteclausule

Het is mogelijk om via een notariële akte gedurende tenminste 5 jaar, jaarlijks een bedrag over te maken aan de Stichting “St.John Hospital Ghana”. Dit bedrag is geheel aftrekbaar van de belasting. Mits schriftelijk vastgelegd m.b.v. overeenkomst. (download overeenkomst)

Bij testament

A.Legaat:

Bij een legaat laat U in Uw testament een bepaald bedrag of een percentage van Uw nalatenschap na aan de stichting.

B. Erfstelling

Bij een erfstelling wordt de stichting erfgenaam gemaakt. De afwikkeling van de lijfrenteclausule, legaat en erfstelling moet door de notaris worden geregeld.  Veel schenkingen zijn aftrekbaar van de belastingen.

De stichting zal de werkzaamheden en de kosten van de akte voor haar rekening nemen.