voor de nederlandse versie
Stichting St. John Hospital Ghana

for English version
St. John Hospital Ghana foundation
AVG

Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. zoals deze op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Privacy van cursisten/deelnemers wordt gerespecteerd.