Bereikte Resultaten

 1. Diverse artsen en fysiotherapeuten hebben een aanvullende opleiding in Nederland      genoten.
 2. Er zijn twee operatiezalen gebouwd en volledig ingericht.
 3. Het revalidatiecentrum is gebouwd en ingericht.
 4. Er is een gasthuis (Maastricht House) gebouwd en ingericht voor Nederlandse hulpverlenende chirurgen en verplegend personeel.
 5. De inrichting van het ziekenhuis is gemoderniseerd en de infrastructuur rondom het ziekenhuis is verbeterd.
 6. Er is een röntgenkamer gebouwd en ingericht.
 7. Er zijn twee stafwoningen gebouwd.
 8. Het hele complex is ommuurd.
 9. Er is een verbrandingsoven voor medisch afval in gebruik genomen.
 10. De polikliniek is gerenoveerd.
 11. De orthopedische ziekenzaal is gerenoveerd.
 12. Het Hospice voor begeleidende moeders kwam gereed.
 13. Er werd een nieuwe noodstroomvoorziening geplaatst.
 14. Bouw en inrichting van het mortuarium kwamen gereed.
 15. Bij het Revalidatiecentrum is een Swimming Pool gebouwd.
 16. Er is een Xray en een Foetal Instrument gebouwd.
 17. Er is een Relatives Cooking Place gebouwd.
 18. Ieder jaar wordt een kleine bijdrage voor (het pensioen van) het personeel van het ziekenhuis gedoneerd.

 

Ad 2. Er zijn twee operatiezalen gebouwd en volledig ingericht.
Tien september 2002 was voor ons een historische datum. Op
die dag werd het Orthopedisch Operatiecentrum op het terrein
van het St. John of God ziekenhuis in Duayaw Nkwanta onder
grote belangstelling van bestuur en media geopend. In dit
centrum kunnen zo’n 1500 verrichtingen per jaar uitgevoerd
worden! Dit jaar halen we al een score van 1000.

 

Ad 3. Tegelijkertijd werd op hetzelfde terrein de bouw van het
Revalidatiecentrum officieel gestart. In dit centrum vindt
met fysio en ergotherapie de nazorg plaats van de patiënten
die in het Operatiecentrum geholpen zijn.Ook is er een
orthopedische instrumentmakerij in ondergebracht.U moet hierbij
denken aan alle mogelijke prothesis en hulpstukken die het
lichamelijk functioneren moeten ondersteunen.Deze Revalidatiesector
werd in 2004 geopend.

 

Ad 11. Renovatie orthopedische ziekenzaal
In 2005 en 2006 werd de orthopedische ziekenzaal ingrijpend
verbouwd en uitgebreid,zodat nu de installaties voor water,
riolering etc. sterk verbeterd zijn, hetgeen de hygiëne
zeer ten goede is gekomen.

 

Ad 12. Hospice voor begeleidende moeders.
Voor met name de kinderen van de verder afgelegen gebieden is het
dringend gewenst over een verblijf voor de begeleidende moeders te
beschikken. Tot dusver bleven deze moeders in de ziekenzaal kort
bij hun kinderen , maar uit hygienische overwegingen
is het dringend gewenst om deze moeders in een apart
verblijf /hospice te kunnen onderbrengen.

 

Ad 13. Noodstroominstallatie.
De electriciteitsvoorziening van het ziekenhuis is enkele keren
per week meerdere uren niet beschikbaar.
Het tot voor kort aanwezige noodstroomaggregaat moest door een
monteur ingeschakeld worden, hetgeen tijdens operaties veelal een
ontoelaatbare lange electriciteits-onderbreking betekende.
Eind 2007 werd een nieuw groter noodstroomaggregaat in bedrijf
genomen met automatische inschakeling.

 

Ad 14. Mortuarium.
Het is officieel geopend in April 2009 en het ziet er geweldig uit
en alle ruimtes zijn ingericht. De Ghaneese overheid heeft een
deel meegefinancierd omdat zij het belangrijk vindt, dat bij een
ziekenhuis een mortuarium hoort waarin praktijk gedaan kan worden
in snijzalen.

 

Ad 15. Het fysiotherapie-gebouw is uitgebreid met een Hydro-
pool t.b.v. de watertherapie van de patiënten.

 

Ad 17. De moeders van de in het Hospital opgenomen kinderen
kookten vroeger hun “potje” voor hun kinderen in de
buitenlucht. Dit was vanwege de hygiënische
omstandigheden, geen idiale situatie.