1. Diverse Ghanese artsen, fysiotherapeuten en orthopedisch instrumentmakers hebben een aanvullende opleiding in Nederland genoten.
 2. Er zijn twee operatiezalen gebouwd en volledig ingericht.
 3. Het revalidatiecentrum is gebouwd en ingericht.
 4. Er is een gasthuis (Maastricht House) gebouwd en ingericht voor Nederlandse artsen en paramedici.
 5. De inrichting van het ziekenhuis is gemoderniseerd en de infrastructuur rondom het ziekenhuis is verbeterd.
 6. Er is een röntgenkamer gebouwd en ingericht.
 7. Er zijn twee stafwoningen gebouwd.
 8. Het hele complex is ommuurd.
 9. Er is een verbrandingsoven voor medisch afval in gebruik genomen.
 10. De polikliniek is gerenoveerd.
 11. De orthopedische ziekenzaal is gerenoveerd.
 12. Het hospice (Mother’s house) voor begeleidende moeders kwam gereed.
 13. Er werd een nieuwe noodstroomvoorziening geplaatst.
 14. Bouw en inrichting van het mortuarium kwamen gereed.
 15. Bij het Revalidatiecentrum is een swimming pool gebouwd.
 16. Er is een X-ray en een foetal instrument in gebruik genomen.
 17. Er is een relatives cooking place gebouwd.
 18. Ieder jaar wordt een bijdrage voor het pensioen van het personeel van het ziekenhuis gedoneerd (motivation fund).
 19. Opleiding van twee jonge orthopeden, opgeleid in Ukraine.
 20. Donatie van kinderbedden en bedden voor volwassenen.

 

Ad 2. Er zijn twee operatiezalen gebouwd en volledig ingericht. Tien september 2002 was voor ons een historische datum. Op die dag werd het Orthopedisch Operatiecentrum op het terrein van het St. John of God ziekenhuis in Duayaw Nkwanta onder grote belangstelling van bestuur en media geopend. In dit centrum kunnen zo’n 1500 verrichtingen per jaar uitgevoerd worden!  

Ad 3. Tegelijkertijd werd op hetzelfde terrein de bouw van het Revalidatiecentrum officieel gestart. In dit centrum vindt met behulp van fysio- en ergotherapie de nazorg plaats van de geopereerde patiënten. Ook is er een orthopedische instrumentmakerij in ondergebracht. U moet hierbij denken aan alle mogelijke protheses en ortheses, hulpstukken die het verzwakte lichaam ondersteunen. Deze revalidatiesector werd in 2004 geopend.

Ad 11. Renovatie orthopedische ziekenzaal. In 2005 en 2006 werd de orthopedische ziekenzaal ingrijpend verbouwd en uitgebreid, zodat nu de installaties voor water, riolering etc. sterk verbeterd zijn, hetgeen de hygiëne zeer ten goede is gekomen.

Ad 12. Hospice voor begeleidende moeders. Voor met name de kinderen van de verder afgelegen gebieden was het dringend gewenst over een verblijf voor de begeleidende moeders te beschikken. Tot dusver bleven deze moeders in de ziekenzaal kortbij hun kinderen, maar uit hygienische overwegingen was het dringend gewenst om deze moeders in een apart verblijf/hospice te kunnen onderbrengen. Het hospice is circa 2010 geopend.

Ad 13. Noodstroominstallatie. De electriciteitsvoorziening van het ziekenhuis was enkele keren per week meerdere uren niet beschikbaar. Het voormalige noodstroomaggregaat moest door een monteur ingeschakeld worden, hetgeen tijdens operaties veelal een ontoelaatbare lange electriciteits-onderbreking betekende.
Eind 2007 werd een nieuw groter noodstroomaggregaat in bedrijf genomen met automatische inschakeling.

Ad 14. Mortuarium. Het is officieel geopend in April 2009 en het ziet er geweldig uit en alle ruimten zijn ingericht. In de snijzalen kunnen obducties worden verricht en praktijklessen worden gegeven. De Ghanese overheid heeft meegefinancierd omdat ze er het belang van inzag. 

Ad 15. Het fysiotherapiegebouw is uitgebreid met een hydropool t.b.v. de hydrotherapie van de patiënten.

Ad 17. De moeders van de in het ziekenhuis opgenomen kinderen kookten vroeger hun “potje” voor hun kinderen in de buitenlucht. Dit was vanwege de hygiënische omstandigheden geen ideale situatie.