Wensen

IN DE NAASTE TOEKOMST TE REALISEREN.
1.     Behoefte aan medische apparatuur,medische
instrumenten en hulpgoederen.
2.     Orthopedische opleidingen.
3.     Opleidingsfaciliteit.
4.     Gebouw voor medische administratie.
5.     Inrichting Swimming pool.
6.     Perslucht installatie.

Ad 1    Orthopedische opleidingen
De huidige orthopeed van het St. John Hospital heeft zijn
opleiding o.m. in Maastricht ontvangen,
echter er is een grote behoefte om
orthopedische opleidingen in Ghana zelf uit te voeren.
De Nederlandse orthopeed dr. Paul Rompa is daartoe enige
keren per jaar enkele weken in Ghana. Het ligt in de bedoeling
om in Ghana, met name via de universiteit in Kumasi,
een specialistische orthopedische opleiding te starten.
De universiteit en het academisch ziekenhuis van Maastricht
zullen hierbij de onmisbare ondersteuning geven.

Ad 2    Opleidingsfaciliteit
Ten einde de vervulling van de onder ad 1 genoemde
opleidingsbehoefte te  kunnen starten is in het St.John-
Hospital naast het reeds aanwezige  “Maastricht House”  een
gebouw met hotel-en opleidingsfaciliteiten voor de medische
docenten en assistenten in opleiding noodzakelijk.
Begrootte kosten: 200 000 euro