Financieel overzicht 2017

F I N A N C I E E L   O V E R Z I C H T  St.  J O H N  H O S P I T A L  G H A N A

 

                                                                 2 0 1 7

 

Kassaldo per 1 januari 2017                                                                                    €  30.320,=

 

Inkomsten :

 

Donaties tot  €  100,=                                                                                   €  1358,=

Donaties van €  100,=  tot  €  500,=                                                 €   3112,=

Donaties van  €  500,=  tot  €  1000,=                                              €   1653,=

Donaties boven  €  1000,=                                                                €  16775,=

Rente                                                                                                €        89,=

_________

€  22.987,=

_________

€  53.307,=

 

 

_______________________________

 

 

Uitgaven                   

 

Onkosten :

 

Bankkosten                            €   256,=

Fondswerving, drukwerk       €   555,=

Verzekering, kvk, internet      €   330,=

Bestuurskosten                       €     55,=

Diversen, accountant             €   638,=

_______

€  1834,=

 

Ghana :

 

Motivatiefonds                                              €   5660,=

________

./.                    €    7.494,=

–––––––––

Saldo per 31 december 2017                                                                                    €   45.813,=

=========