Financieel overzicht 2017

F I N A N C I E E L O V E R Z I C H T St. J O H N H O S P I T A L G H A N A

2 0 1 7

Kassaldo per 1 januari 2017                                             € 30.320,=

Inkomsten :

Donaties tot € 100,=                              € 1358,=

Donaties van € 100,= tot € 500,=       € 3112,=

Donaties van € 500,= tot € 1000,=     € 1653,=

Donaties boven € 1000,=                     € 16775,=

Rente                                                                 € 89,=

_________

                                    € 22.987,=

                                        _________

                                        € 53.307,=

_______________________________

Uitgaven

Onkosten :

Bankkosten                                        € 256,=

Fondswerving, drukwerk              € 555,=

Verzekering, kvk, internet            € 330,=

Bestuurskosten                                  €  55,=

Diversen, accountant                      € 638,=

_______

        € 1834,=

Ghana :

Motivatiefonds                                                          € 5660,=

________

                                                                    ./. € 7.494,=

                                                                        –––––––––

Saldo per 31 december 2017                                                             € 45.813,=

                                                                            =========