Balans Ghana 2017

 

 

B A L A N S  St.  J O H N  H O S P I T A L  G H A N A

 

                                               Per  31 december  2017

 

 

A C T I V A                                                                P A S S I V A

 

liquide middelen        €  45.813,=                          Bestemmingsreserve         €  41.650,=

 

Voorraad drukwerk    €       150,=                            Overige reserve                €    4.336,=

 

Rente over 2017        €         23,=

__________                                                                 __________

 

€  45.986,=                                                                       €  45.986,=

========                                                                    ========

 

 

 

Bestemmingsreserve ;

 

Opleiding 2 orthopeden                     €   9.000,=

Medisch operatie-materiaal               € 13.000,=

Motivation fund                                 €   5.660,=

Medische hulpmiddelen                     €   6.740,=

Transducer                                            €   4.500,=

Staal, ziekte van Blount                     €   2.750,=

________

 

€ 41.650,=

========