Help-Steun

U kunt onze projecten steunen door:

( Onze stichting heeft ANBI- status)

 Eenmalige bijdrage

  1.   Postbanknummer :    IBAN= NL46INGBooo4oo8687
  2.   Periodieke Giften
    Postbanknummer:  Stichting St. John    Ghana  62451 AD  Bunde     IBAN= NL46INGBooo4oo8687  de BIC ( Bank Identification Code ) INGNL2A.
  3. Per lijfrenteclausule.                                                                                                                           Het is mogelijk om via een notariële akte gedurende tenminste 5 jaar, jaarlijks een bedrag over te maken aan de Stichting “St.John Hospital Ghana”. Dit bedrag is geheel aftrekbaar van de belasting. Mits schriftelijk vastgelegd m.b.v. overeenkomst.                 (download overeenkomst)
  4. Bij testament.
  5.      A. Legaat:                                                                                                                                                 Bij een legaat laat U in Uw testament een bepaald bedrag of een percentage van Uw nalatenschap na aan de stichting.

B. Erfstelling:

Bij een erfstelling wordt de stichting erfgenaam gemaakt. De afwikkeling van de lijfrenteclausule, legaat en erfstelling moet door de notaris worden geregeld.  Veel schenkingen zijn aftrekbaar van de belastingen.

De stichting zal de werkzaamheden en de kosten van de akte voor haar rekening nemen.