N I E U W S B R I E F

Kerst  2005

Stichting St. John Hospital Ghana

 

                                                         “De toekomst van de orthopedie in Ghana wordt bepaald door scholing ter plekke”

 


                                                                                                                                                De ziekenhuiscompound

 

Beste vrienden van St. John,

 

Herfst is het prachtige seizoen van bezinning: de kiem van hernieuwde groei wordt gelegd.

Dat is een mooi beeld van de fase waarin ons ontwikkelingshulpprogramma voor een stukje van de gezondheidszorg in Ghana zich bevindt. We staan aan het begin van een opleiding – en trainingsprogramma voor de orthopedische functie aldaar. Dat is uitermate belangrijk. Kennis- en vaardigheidsoverdracht ter plekke moet ons in staat stellen om de specialistische basis te verbreden. We hebben het dan over chirurgen en revalidatiedeskundigen die het hart van het gebeuren zijn en die moeten zorgen voor een duurzame situatie. De fraaie gebouwen staan er: dat is de verpakking, nu de verbreding met deskundige mensen: dat is de inhoud.

Soms wordt inspanning beloond met onverwachte meevallers.

Dokter Aart Kruimer, een gepensioneerde Zwollenaar en revalidatiearts, is er zo een. Hij heeft zich spontaan bereid verklaard naar Ghana te gaan om daar zijn inzichten en vaardigheden aan de mensen van het St. John of God ziekenhuis over te dragen. Hij zet zich ook in om de diensten van het revalidatiecentrum toegankelijk te maken voor een breed publiek in Ghana. Verderop in deze Nieuwsbrief zal dokter Kruimer zich nader voorstellen en vertellen van zijn eerste ervaringen.

Met dokter Paul Rompa, de orthopedische chirurg uit Bussum en eveneens met pensioen, hebt u al eerder kennisgemaakt. Hij heeft meer dan tien jaren ervaring in Ghana op gebied van orthopedische chirurgie. Hij stond mee aan de wieg van ons Ghanaprogramma. Twee maal per jaar gaat hij op werkbezoek voor een reeks van orthopedische verrichtingen. Zo schenkt hij velen de vrijheid van beweging en draagt terloops bij aan de overdracht van kennis en kunde. Hij heeft zich nu ook bereid verklaard de opleidingsvraag te coördineren voor het chirurgische deel.

Een voortreffelijk stel!

Zo worden meer Ghanezen geďnspireerd en gevormd. We verwachten dat we op deze manier inderdaad meer Ghanese dokters voor de orthopedische sector kunnen winnen.

Dat is dé stap op weg naar een duurzame situatie!

 

Heel hartelijk dank voor de steun die u gegeven heeft en die u nog bereid bent te geven.

 

Cor Stevens

Oprichter en voorzitter.

 

                                                                                              Begin dit jaar ging de revalidatiearts dokter Aart Kruimer

                                                                                              voor 3 maanden naar het St. John of God ziekenhuis.

                                                                                                                            Hier volgt zijn verslag.


                                                                                                       Charles Mensah (hoofd van de revalidatiesector;

                                                                                    2e van links) en Aart Kruimer (3e van rechts) op bezoek in Maastricht

 

Eerste verslag werkbezoek Ghana

De warming-up.

Bezoeken werden afgelegd:

·         aan het Orthopaedic Training Center in Accra alwaar de oprichter werd ontmoet die het centrum toonde en uitleg gaf over hun werkwijze.

·         aan Techiman en de daar werkende Nederlandse traumatoloog dokter Wegdam.

·         aan Nkranza en de Nederlandse tropenarts mw. dokter I. Bosman en haar project voor kinderen met een geestelijke handicap.

·         aan Wenchi en de Nederlandse fysiotherapeute mw. F. Everts. Inmiddels heeft zij St. John’s hospital bezocht.

·         aan het ziekenhuis in Sunyani.

·         en natuurlijk aan alle afdelingen van ons hospitaal.

Hoewel het lichaam dagelijks smolt, hoe moet ik anders de voortdurende laag vocht op mijn huid duiden, was de geest warm genoeg om gretig verder te gaan.

Het goede is:

·         het enthousiasme van de mensen, ze willen graag en houden van hun “hospital”.

·         de 2 artsen en de senior medical assistents verzetten veel werk.

·         de afdeling fysiotherapie behandelt patiënten op eigen afdeling, repareert orthesen/prothesen, wisselt operatiegips en correctie gips al dan niet gezamenlijk met de orthopeed, gaat dagelijks door de opname afdelingen om patiënten te controleren of te behandelen.

 

Zeer te verbeteren is:

·         de “planning” op alle gebied. Men kent het begrip niet, waardoor het niet plannen geen onwil of onmacht is. Het is een afwezig cultuurverschijnsel en leg dat maar eens uit. Grote aantallen wachtenden op het spreekuur, elk spreekuur.

·         ieder zijn eigen winkel of anders gezegd: een te kort aan zoeken naar onderlinge samenhang, zoals de arts die zijn collega niet laat weten dat hij op lang weekend gaat en op dinsdag terugkomt. De operatie maandag wordt daardoor gemist en de patiënten op dinsdag wachten tot woensdag.

·         de ongelijkheid in het doen van diensten al is dat zo afgesproken. het vertrek van 2 general practioners, dat niet gecompenseerd wordt, niet door mankracht noch financieel. Mijn inziens. een “social bomb”.

·         de mate van overleg. Vier morgens in de week is er om 8 uur overleg. Het gaat om de voorgaande nacht en niet over beleid. Een beschouwelijke vraag mijnerzijds brengt hierin soms een interessante discussie op gang.

·         de hoeveelheid mankracht op de afdeling fysiotherapie en de orthopedische werkplaats.

·         er wordt gepland op de fysiotherapie, want er zijn patiënten. Hoe dat gaat is mij niet verteld en ik liet dat zo om de uitwerking ervan te zien.

 

Er is een te kort aan modern-simpel materiaal in de behandelafdeling fysiotherapie.

 

Het kleine.

De fysiotherapieafdeling bestaat uit 1 therapeut met 1 assistent en een assistent instrumentmaker en iemand die hand- en spandiensten doet.

Er zijn nu 2 studenten ergotherapie, die een onderzoek doen en op vraag van mij behandelen.

 A. s. maandag komt er een studente fysiotherapie voor 5 maanden stage.

Mijn doel is:

·         structuur aanbrengen in de ”planning” op de (patiënten)afdelingen fysiotherapie.

·         scholing van de aanwezige fysiotherapeuten en nieuwkomers. De studente fysiotherapie heeft hierin de mooie taak om the state of the art in Nederland weer te geven onder het motto ik weet meer dan mijn eigen docenten (muv de docent specialisten) en heb jullie dus iets te vertellen. Haar studiebegeleidster is akkoord en kan hierover gevraagd worden per e-mail als er problemen zijn.

·         continuďteit van student stagiaires opstarten.

·         de interne opleiding mikt niet alleen op fysiotherapie, maar schoolt ook in ergotherapie.

·         de universiteit van Accra gaf het curriculum mee van hun opleiding fysiotherapie. De interne opleiding zal zoveel mogelijk aanleunen tegen die van Accra om een latere overstap zo makkelijk mogelijk te doen zijn.

 

Het grote.

Charles Mensah (het Ghanese hoofd van de revalidatiesector) gaf te kennen meer geschoold te willen zijn in management. Navraag  leverde een stageplek op bij de Hoge School Windesheim het revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle. De directeur van RCDV deed de toezegging het project te willen ondersteunen met mankracht.

 

Het hele grote.

De NUFFIC, de Nederlandse ambassade in Ghana, enige universiteiten in Ghana en inmiddels ook enige Hogescholen in Nederland willen het paramedisch opleiden in Ghana opzetten. Voor universiteit en HS geldt vooralsnog dat mensen op persoonlijke titel spreken, maar wel met veel inzicht en invloed in hun eigen instituut.

Uit gesprekken komt het volgende naar voren:                                                                                        .

·         één universiteit verzorgt op één locatie één samengestelde opleiding paramedische-revalidatie (de combinatie fysiotherapie, ergotherapie, logopedie).

·         die universiteit werkt samen met de andere op niveau van docenten en inhoud.

·         die andere kunnen de specialisatie doen na de combi-opleiding.

·         kies een locatie die centraal ligt in Ghana.

·         samenwerking lijkt goed mogelijk tussen de universiteit van Kumasi en het ziekenhuis van Winniba. Beide hebben contact op gebied van de audiologie, waardoor logopedie goed valt te ontwikkelen. Ze hebben geen ervaring op gebied van ergotherapie en fysiotherapie (zou ingehuurd kunnen worden)

·         de universiteit die de opleidingen verzorgt zou in haar medische opleiding ook een aantal uren revalidatie geneeskunde moeten doen (en veel later de opleiding tot revalidatie arts?)

·         DE PLANNEN MOETEN GESMEED WORDEN IN GHANA.

·         de HS die al samenwerking hebben zijn Hogeschool Zuid en Hogeschool Windesheim op gebied van logopedie, dus samen doorgaan. Voordeel van HSW is de fusie met de VU in Amsterdam, waardoor ook universitaire invloed is.

·         HSZ doet ergotherapie, HSW doet fysiotherapie met een sterk bewegingsagogische inslag (men denkt daar over het opzetten van een nieuwe opleiding met die inhoud). HSZ kan inhoudelijke bijdragen leveren.

·         Bij dit alles is te denken aan een dependance van een HS in Ghana. Dat maakt alles nog makkelijker.

 

Cooling down.

De laatste 3 dagen verbleven we in Accra. Ik was er met collega Afatsao (de 2e Ghanese arts in het St. John of God ziekenhuis). Hij opende poorten voor mij om binnen te komen in de Universiteit van Accra, maar ook van de geest van Nederlanders door zijn uiterst geďnformeerde locale kennis. Mijns inziens kan hij in dit alles een onmisbare bijdrage leveren.

Lichamelijk bleef ik er smelten, doch de heldere koelte van het inzicht en weg uit de chaos was een fantastische inleiding op terugkomst in mijn eigen land, jullie land. Oh, wat kan je hier heerlijk slapen, als je niet ook smelt.

Aart Kruimer      

 


                                                                                                    Bezoek Sr. Comfort Apedzi (3e van rechts) aan Maastricht

 

Jaaroverzicht 2005

 

Afgelopen maart bestond het St. John of God Hospital 50 jaar. In die tijd is het ziekenhuis uitgegroeid van een klein missieziekenhuis tot een streekziekenhuis met een gespecialiseerd centrum voor orthopedie. Het hospital heeft dit gouden jubileum op gepaste wijze gevierd. Wij als Stichting zijn blij en trots, dat wij dank zij de steun van al onze sponsors aan de groei en de specialisatie van het ziekenhuis hebben mogen meewerken.

 

Zoals het vorig jaar al aangekondigd, is de aandacht van de Stichting wat minder gaan liggen op de bouwactiviteiten in het St. John of God Hospital, maar meer op opleiding ter plaatse. Dit zeer belangrijke punt is van levensbelang voor het Hospital.

Toch zijn er nog wat bouwtechnische zaken afgerond. De OPD (oftewel de Polikliniek) is nagenoeg klaar, de vuilverbrandingsoven is in werking, de uitbreiding van het telecommunicatie-systeem werkt prima en is een uitstekend communicatiemiddel gebleken, ook het moedershuis is gereed gekomen en de orthopedische ziekenzaal zal binnenkort in gebruik kunnen worden genomen.

 

Om de opleiding er plaatse te activeren is dokter Aart Kruimer, revalidatiearts, al meerdere keren naar Ghana geweest, (elders in deze nieuwsbrief kunt u het verslag van zijn eerste periode lezen).

Een van zijn voorstellen resulteerde in de 5 maanden durende opleiding ''Management'' van Charles Mensah, de fysiotherapeut van het Hospital, aan de HS Windesheim te Zwolle. In de tijd dat Charles in Nederland is, is de Nederlandse fysiotherapeut Henk Withoos, met de steun van de Stichting, ter vervanging naar Ghana gegaan. 

 

Zoals de laatste jaren altijd al, is dokter Paul Rompa ook dit jaar weer 2 keer voor 2 weken naar Ghana geweest om ter plaatse samen met Dr Prosper Moh te opereren. De laatste keer zijn ook dokter Marjon van Eijsden, revalidatiearts, en dokter André van Ooij, orthopeed, beiden van het AZM mee geweest naar het Hospital. Ook zij willen de situatie ter plaatse leren kennen en tot voorstellen voor de opleiding komen.

 

Sr. Apedzi, economisch directeur van het St John of God Hospital, was in augustus met een 3-tal jongeren op de wereld jongerendag in Keulen. Zij was ook een dag in Maastricht om, zover nog niet gebeurd, kennis te maken met de leden van de Stichting. Naast een gezellige dag werd de gelegenheid aangegrepen om alle projecten nog eens goed door te praten en de ideeën over en weer te bespreken.

 

De Stichting heeft dit jaar beslag kunnen leggen op een aantal, nog in zeer goede staat zijnde, ziekenhuisbedden van het ziekenhuis in Herk de Stad (B). Ook heeft zij van het AZM een zeer groot aantal bruikbare dokters- en verplegerkleding gekregen. En van de firma LIVIT een groot aantal revalidatiehulpmiddelen. Dit is allemaal (per boot) naar Ghana verstuurd. Daarbij vallen vooral de kosten voor het versturen van de bedden (groot volume) erg tegen. We zijn dan ook naarstig op zoek naar een sponsor voor toekomstig vervoer.

 

Het benodigde geld voor alle activiteiten komt van de grotere en kleinere sponsoren, donateurs en via acties van de Stichting zelf. De vastenactie was weer in de Theresia- en in de St Jozefparochie en de activiteiten van de JFKennedy-school, die dit jaar bestonden uit een subsidiebedrag en het door de schoolkinderen sturen van ''Boxes of Love'': dozen met noodzakelijke leermiddelen voor de kinderen in Ghana. Ook is er een CD uitgebracht van het benefietconcert van het Universiteitsorkest en heeft de protestantse gemeenschap van Eysden een inzameling t.b.v. de Stichting gehouden. Zeker niet te vergeten is het geweldige bedrag van Euro 20.000,00 dat de Stichting mocht ontvangen van de zorgverzekeraar TRIAS.

 

De opgebrachte gelden worden vervolgens zo veel mogelijk aan de betreffende verdubbelinginstanties aangeboden.

 

Vooruitblik 2006

 

De grotere bouwactiviteiten zullen volgend jaar worden afgerond.

De in 2005 aangekondigde kentering naar de zeer belangrijke opleiding ter plaatse zal krachtig worden doorgezet. Dokter Aart Kruimer zal weer regelmatig in het Hospital vertoeven en het ingezette beleid over de opleiding activeren. Zeker zullen er weer studenten hun afstudeerstage in Ghana gaan verrichten. Van zeer groot belang is ook de samenwerking van ziekenhuizen hier in Nederland met ''ons'' ziekenhuis in Duayaw Nkwanta. Het is daarom verheugend te kunnen melden dat een Nederlands ziekenhuis er sterk over denkt het St John of God Hospital te adopteren, waarbij het tot uitwisseling van mankracht kan komen.

 

De Stichting ''St John Hospital Ghana'' dankt al haar donateurs, donors en sponsoren, namens het St John of God Hospital,  van harte voor de geweldig steun die zij in 2005 hebben mogen ontvangen. Wij hopen dat we in de toekomst weer op uw steun mogen rekenen en wensen een ieder

 

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2006

 


                                                                                       Bestuursleden showen de blouses t.g.v. het 50 jarig bestaan van het hospitaal

 

Contactadres

Stichting St. John Hospital Ghana

Bergerstraat 6

6226 NA Maastricht

tel: 043-3622417

fax: 043-3634802

e-mail: orthopedieghana@ilimburg.nl

website: www.orthopedieghana.nl

Postbanknr: 4008687

 

Voor meer actuele foto’s kunt U kijken op de website van dokter Paul Rompa.

www.paulrompa.nl