Welkom–Welcome

op de website van

Stichting St. John Hospital Ghana


to the website of

St. John Hospital Ghana foundation

AVG

Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. zoals deze op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Privacy van cursisten/deelnemers wordt gerespecteerd.